Tag Archives: faktu

Konstrukcja sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balaski Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ploty z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.